top of page

Det pædagogiske arbejde

Børnehavens pædagogik er inspireret af den østrigske filosof og videnskabsmand Rudolf Steiners menneskekundskab; antroposofien. 

I Lille Bjørns dagligdag viser antroposofiens impulser sig som en respekt for det enkelte barns egen individuelle udviklingsvej.

Vi lever også med en erkendelse af at barnet de første 7 år har brug for et efterlignelsesværdigt forbillede, sande sanseindtryk, samt at hele dagligdagen skal fungere i en levende rytme. Barnet lever i efterligning, barnet lærer gennem handling. Derfor må alt hvad der sker i barnets omgivelser være sande og efterlignelsesværdige.

Den voksne må være forbillede for barnet og beskæftige sig med praktiske, nyttige og gennemskuelige gøremål. Vi er som mennesker underlagt adskillige rytmer f.eks. vores åndedrætsrytme, hjerterytme og naturens rytme gennem dag og nat, sommer og vinter o.s.v.  Udfra disse iagttagelser kan vi så i Lille Bjørn arbejde med det rytmiske princip og dermed kommer barnet imøde. Rytme skaber genkendelse og dermed tryghed og en gløde som er forudsætningen for en harmonisk udvikling. Helt konkret har vi en fast men levende dagsrytme, en uge rytme samt en årstidsrytme.

Barnet er de første 7 år hudløst sansende væsen. Alt hvad barnet møder går lige ind. Barnet evner ikke at lukke af for sanseindtryk. Derfor må vi vøre bevidste om de sanseindtryk vi byder vores børn.  Naturen tilbyder sande sanseindtryk. Daglig omgang med elementerne: Ild, vand, luft og jord er sande og vigtige sanseoplevelser.

bottom of page